Rezerwacja

Miesiąc różańcowy w Medjugorie - wylot Wrocław

Termin: 04.10.2024 - 07.10.2024
Cena: 1.599,00 zł + 130.00 Euro

Osoba Zgłaszająca


(Osoba zgłaszająca musi mieć ukończone 18 lat)Data urodzenia

Dane adresowe

dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na na przetwarzanie Moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Biuro Podróży Pielgrzymki24, w celu rezerwacji oraz wykonania usług turystycznych i zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO. Zapoznaj się z pełnym związanym z przetwarzaniem twoich danych osobowych. Klauzula informacyjną RODO >>
Ogólne Warunki Uczestnictwa
Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa - przeczytaj Ogólne Warunki Uczestnictwa. Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych PIELGRZYMKI24 >>
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (Koszty Leczenia) Signal Iduna >>

Oświadczam za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
  • Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19.07.2021 r.
  • Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 30.08.2018 r zmienione aneksem nr 1 z dnia 16.04.2020 r.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 z dnia 16.02.2015 r, zmienione uchwałą nr 70/Z/2015 z dnia 15.12.2015 r. oraz zmienione aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą nr 19/Z/2020 z dnia 16.04.2020 r. stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
  • Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.
Oświadczam również, że zapoznałem się z poniższymi sumami ubezpieczeń dla ubezpieczenia Bezpieczne Podróże sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach oraz składki przedstawiają następujące kwoty: (KL – koszty leczenia 20 000 EURO, NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków 15 0000 PLN, BP – bagaż – 1 000 PLN)
Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez Biuro Podróży PIELGRZYMKI24 informacji o aktualnych wydarzeniach i promocjach.

Polecane strony